Retourbeleid

RETOURBELEID

Hieronder kun je per situatie informatie vinden over ons retourbeleid.

  1. DEFECT

Indien een product binnen de garantieperiode defect raakt door een oorzaak die buiten jouw eigen toedoen valt, dan kun je het product naar ons retourneren. Wij zullen het dan voor je proberen te repareren, óf, indien dat niet mogelijk is, vervangen. Als je een kapot of defect product naar ons wilt retourneren, lees dan eerst goed ons garantiebeleid door. Indien de schade aan het product binnen het garantiebeleid valt, neem dan direct contact op met de klantenservice.

We e-mailen je vervolgens een formulier met instructies. Alleen retours voorzien van een volledig en zorgvuldig ingevuld retourformulier en -adres kunnen in behandeling worden genomen.

2. BESCHADIGD

Garantie houdt in dat wij als bedrijf instaan voor de kwaliteit van onze producten. Door een product aan jou te verkopen doen wij ons best om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de beloofde eisen, het product moet ‘deugdelijk’ zijn. Indien een product niet blijkt te voldoen aan de eisen, dan garanderen wij dat wij jou als consument hiervoor zullen compenseren.

Aan een garantiebeleid zitten altijd drie kanten: er zijn garantievoorwaarden waaraan het product moet voldoen voordat deze geretourneerd kan worden (1. Garantievoorwaarden), er zijn richtlijnen over de garantieperiode (2. Garantieperiode) én er zijn richtlijnen over de procedure die volgt als een product binnen de garantievoorwaarden en de garantieperiode valt (3. Garantiebeleid) De richtlijnen voor de garantievoorwaarden, het garantiebeleid en de garantieperiode kun je op deze pagina vinden,

We doen altijd onze uiterste best om de kwaliteit van onze producten te waarborgen en deze goed te verpakken en op te sturen. Mocht het toch gebeuren dat een pakket gebroken of beschadigd aankomt, stuur dan binnen 7 dagen contact een e-mail naar info@smartbazar.nl.

Vermeld in de email het bestelnummer en voeg een foto bij waarop de beschadiging duidelijk te zien is. Wij sturen u zo snel mogelijk verdere instructies.  Alleen retours voorzien van een volledig en zorgvuldig ingevuld retourformulier en -adres kunnen in behandeling worden genomen.

GARANTIEBELEID

  1. GARANTIEVOORWAARDEN
    In de garantievoorwaarden wordt beschreven waaraan een product moet voldoen om geretourneerd te kunnen worden aan de verkoper. Om een kapot of defect product binnen de garantievoorwaarden te laten vallen, dient deze binnen de garantieperiode kapot of defect geraakt te zijn door een oorzaak die te wijten valt aan een gebrekkige kwaliteit van het product. Een product valt niet binnen de garantievoorwaarden als:

Er wijzigingen aan het product zijn aangebracht die niet in de gebruiksaanwijzing van het product terug te vinden zijn. Wanneer tekortkomingen het gevolg zijn van een incompetent gebruik of wanneer het product niet is gebruikt volgens de gebruiksaanwijzingen
Wanneer beschadigingen door achterstallig onderhoud veroorzaakt kunnen zijn.

  1. GARANTIEPERIODE
    Door producten te gebruiken zal de kwaliteit van de meeste producten op den duur afnemen. In het algemeen kun je ervan uit gaan dat producten in een hogere prijsklasse langer meegaan, omdat in het ontwerp rekening is gehouden met duurzaamheid. Wij hanteren verschillende garantieperioden voor verschillende productcategorieën. Deze kun je hieronder vinden:

Productcategorie 1. Smartproducten, planten, zaden en grow kits
Smartproducten, planten, zaden en growkits zijn natuurproducten en daardoor hebben wij maar een beperkte invloed op de uitwerking ervan. Het effect van smartproducten bijvoorbeeld, hangt, buiten de kwaliteit van het product, namelijk ook af van de situatie waarin het product wordt geconsumeerd en het ervaringsniveau van de gebruiker.

Productcategorie 2. Headshop en Lifestyle
Op alle headshop en lifestyle artikelen (exclusief producten met een beperkte houdbaarheidsdatum) zit een garantie van 6 maanden. Omdat de uitwerking van de lifestyle producten met een beperkte houdbaarheidsdatum afhankelijk is van een aantal factoren waar wij geen controle over hebben (zoals de interactie van het product met de klant) hanteren wij geen standaard garantieperiode voor deze productcategorie.

  1. GARANTIEBELEID
    Indien het product onder de garantievoorwaarden en binnen de garantieperiode valt, dan kun je deze naar ons retourneren. Wij zullen het product dan voor je proberen (te laten) repareren, of, indien dat niet mogelijk is, vervangen.

Het is voor producten die binnen het garantiebeleid vallen niet mogelijk om geld terug te krijgen.